Pokročilé konzervační ošetření

I. – Žij a nech žít!
II. – Prediktabilně

MUDr. Milan Tomka, Ph.D.

Předmluva autora

K této přednášce mám hluboký osobní vztah spojený s bojem za lepší stomatologii. Bojem za zachování vitality zubů i u hlubokých kazů. Bojem za modernější a dostupnější stomatologii. Vznik přednášky byl motivován bohatou a výživnou diskusí s kolegy v rámci odborných skupin na facebooku. Odborná doporučení renomovaných autorit byla leckdy v příkrém rozporů se znalostmi moderní medicíny. Prezentovaným kazuistikám mnohdy dávali do vínku brzká selhaní. Právě z těchto důvodů prezentuji dlouhodobé kazuistiky (nejdelší sledování má téměř 20 let). 

Anotace školení

„Žij a nech žít!“ je zdánlivě jednoduchá životní filozofie. Zároveň je to koncept ošetření orientovaný na co nejdelší zachovaní zubů. Tento přístup je patrný napříč celou přednáškou a není pouze o minimálně invazívní stomatologii.

První den školení se věnuje dilematu, kdy začít preparaci zubního kazu, izolaci pracovního pole a RTG technologiím. Odpolední blok se věnuje možnostem ošetření zubního kazu a metodám exkavace. Celková strategie ošetření se odvíjí od spolupráce pacienta. Typy exkavace vychází z biologie pulpy tak aby bylo dosažen prediktabilní výsledek.

Druhé den školení pokračuje zákroky se zachováním vitality zubní dřeně (přímé překrytí a pulpotomie). Hlavní část školení je věnována prediktabilní rekonstrukci – přehled matric, bod kontaktu a zajištěním okraje preparace. Odpolední blok je věnován preparaci pro adhezivní materiály, BULK fotokompozita a možnostem okluzní modelace.

Obě školení tak vytváří funkční koncept konzervativního ošetření s důrazem na prediktabilní zachovaní zubů.

Prezentované postupy vychází z dlouhodobých klinických zkušeností a zároveň jsou podloženy nezávislými studiemi a odbornými doporučeními. V současném tisíciletí považujeme medicínu založenou na důkazech za nedělitelný standard péče.
Prezentované postupy nemusí odpovídat tradičným názorům, zejména když moderní medicína se ubírá jiným směrem. Asi nikdo z nás nechce poskytovat horší a dražší ošetření. 

Lektor školení: MUDr. Milan Tomka, Ph.D.

Harmonogram školení

PRVNÍ část – Žij a nech žít!

8:30 Registrace účastníků
9:00 Zákaz zubního amalgámu – aneb když nejoblíbenější materiál skomírá
10:00 Izolace pracovního pole – relativní i absolutní
11:00 Zubní kaz a RTG diagnostika – kdy pozorovat, kdy preparovat
12:30 Oběd
13:30 Prediktabilní ošetření zubního kazu.
Stanovení vitality – diagnostika a vyšetření.
Zachovaní vitality a související faktory.
Klinická a histologická klasifikace.
15:00 Strategie ošetření zubního kazu.
SMART technika. Hallové technika.
Ultrakonzervativní ošetření. Recidivující zubní kaz.
Metody exkavace zubního kazu – totální, odložená, selektivní.
Specifika ošetření hlubokého zubního kazu.
Biomimetický přístup.

Alternativní strategie „Práce na jistotu“.

17:15 Zkušenosti z vlastní praxe – MDDr. Kašpar Miroslav
18:30 Závěr a dotazy

DRUHÁ část – Prediktabilně

 

 

7:50 Registrace účastníků
8:00 Shrnutí a doplnění. Prediktabilní ošetření zubního kazu.
Výplňové materiály s ohledem na zachovaní vitality.
10:00 Zákroky se zachováním vitality zubní dřeně.
Pulpotomie. Přímé překrytí.
12:00 Oběd
13:00 Matricové systémy – přehled a evoluce.
Volba matric podle materiálů.
14:00 Zajištění okrajů rekonstrukce.
Vertikálně i horizontálně.
15:00 BULK kompozita – když dva dělají totéž …
16:00 Klinické tipy z vlastní praxe – MDDr. Kašpar Miroslav
   
17:30 Závěr a dotazy

Informace

 Místo konání

Konferenční centrum GreenPoint,
(Praha 10 – Strašnice)
 
parkoviště k dispozici

Kredity ČSK
 • školení je registrováno u ČSK
 • 5 kreditů za den školení
 • 10 kreditů za celé školení
Kapacita   30 osob

Upomínkové předměty:

Certifikát o účasti
Papírové podklady ke kurzu

Posilnění je součástí školení

 Dopolední coffee break
 Oběd
 Odpolední coffee break

Lektor školení:

MUDr. Milan Tomka, Ph.D.
MDDr. Kašpar Miroslav

Ceník

Školení jeden den  10 000 Kč
Celé školení – 2 dni  16 000 Kč
Opakovaná účast
   (sleva 40%)
  9 900 Kč

Přihlášení je platné až po zaplacení kurzovného na učet. 

 

Školení zajištuje

Živé Zuby eduk s.r.o.
IČO 14118734
Neplátci DPH

 

Storno

 • Odhlášení 8 a více dnů před začátkem školení vracíme poplatek v plné výši
 • Odhlášení 7 a méně dnů před začátkem školení, nebo pokud účastník do kurzu vůbec nenastoupí je storno poplatek v plné výši.   
 • Možný je náhradník pokud se nemůžete účastnit kurzu
 • Ve výjimečných situacích je přípustná individuální domluva

Přihláška

  Termíny PRAHA

  22. – 23. 11. 2024 – Pokročilé konzervační ošetření (Počet účastníků 11/30)Předběžná rezervace na rok 2025 - Konzervační

  ---------

  "-"  * Termíny Slovensko, Hlohovec

  10 – 11. máj 2024*

  8 – 9. november 2024*

  Registrácia na: www.andelacademy.sk

  Registrovane u SK ZL – 15 kreditov