MUDr. Milan Tomka, Ph.D.

Mou praxi výrazným způsobem ovlivnila práce na Výzkumném ústavu stomatologickém (pozdější Ústav klinické a experimentální stomatologie), který mi pomohl lépe se zorientovat v oboru a v odborných studiích.

Vzdělání

 • Osvědčení odbornosti ČSK:
  • Parodontologie od r. 2018
  • Praktický zubní lékař od r. 2015
 • 2014     atestace z oboru Klinická stomatologie
 • 2013     doktorandské studium, obor Biomedicína 1. LF UK v Praze
  (Nesnášenlivost zubních materiálů a nežádoucí reakce)
 • 2004     promoce, 1. lékařská fakulta UK v Praze

Pracovní zkušenosti

 • 2016–2020 MALO CLINIC Prague (bývalý Prague City Dental)
 • 2010–2019 LSPP Městská poliklinika Praha
 • 2004–2016 Výzkumný ústav stomatologický,
  LF UK a VFN, Praha (pozdější Ústav klinické a experimentální stomatologie)
 • 2010–2011 Elite Dental Prague
 • 2005–2006 MUDr. Adriana Sapáková

Přednášková a edukační činnost

 • LF UK a VFN, Praha               cca 2008-2012
 • Vyšší odborná škola zdravotnická Praha 1 (Alšovo nábřeží)
  – obor Diplomovaná dentální hygienistka cca 2012–2017
 • Postgraduální kurzy pro ČSK       cca 2014–2016

Publikační činnost na téma

 • Bělení zubů (LKS 2012, roč. 22, č.11:230–240)
 • Nesnášenlivost zubních materiálů a nežádoucí reakce